Om Samio

Ambitionen med Samio är att stärka det progressiva synsättet och bidra till utvecklingen av ett mer kärleksfullt samhälle.

Träna dina förmågor till kärlek och omtanke, samarbete, kreativitet och systemtänkande.

Data

De flesta foton på sajten kommer ifrån Pixabay eller Pexels. Andra licensvillkor står angivna i anslutning till  fotografiet.

Sajten är byggd med WordPress och temat Miyazaki av Anders Norén.

Ägande och finansiering

Rikard Linde äger domänen samio.se och har registrerat Twitterkontot @samio_se.

Allt arbete med Samio görs ideellt och finansieras med medlemmarnas blod, svett och tårar.

Kontakt

Epost
rikard@samio.se

Twitter
@samio_se