Global uppvärmning

Feynmanmetoden: ett bra sätt att lära sig något

#metoo – att synliggöra vår gemensamma verklighet

Epost, direktmeddelanden och gruppsamtal- 2 rekommendationer

Internetuppkoppling är infrastruktur

FolkSWOT – demokratins styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Aktivera din omgivning

Idé och genomförande

Vad är planen? Hur skapar vi en bättre framtid för alla?

Den amerikanska tävlingskulturen

Från tävlingskultur till samarbetskultur

Den skapande demokratin

Klarhet eller förvirring – hur vi utformar bättre informationsverktyg

Vi behöver media som hjälper oss att lösa stora problem

What can’t be copied?

Skapande media

Jag känner mig som ett objekt

Så kopplar vi oss till varandra

Två sätt att meditera

Vi är en samarbetskultur

Vi är målinriktade och vill snabbt få ett svar

FÖRST är vi oss själva, SEN organiserar vi

Det demokratiska synsättet