Sida 2 av 4

11- åringar kan lära sig systemtänkande

"Systems thinking is too advanced for undergraduates" an economics professor once told me. I just taught the basics of feedback loops to my 11 y.o. twins and then…

How to shift your mindset and choose your future

Rätt data vid rätt tidpunkt på rätt sätt

Folkhälsomyndigheten har tagit fram den bästa informationstjänst från en myndighet som jag kan minnas. Tjänsten presenterar relevant information om Coronavirusets spridning och effekter, vid rätt tidpunkt på rätt…

Solar panels in the middle of the highway with bicycle path underneath

jamstalld.se – statistik och fakta om jämställdhet

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs…