FolkSWOT – demokratins styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Aktivera din omgivning

Idé och genomförande

Vad är planen? Hur skapar vi en bättre framtid för alla?

Från tävlingskultur till samarbetskultur

Det demokratiska synsättet