Kategori: Tillsammans

Skapande media

Skapande media hjälper oss att bygga. Det är en medieform som utgår ifrån det som kan bli vi vill vi strävar mot Ambitionen är konstruktiv och syftet är…

How to shift your mindset and choose your future

Rätt data vid rätt tidpunkt på rätt sätt

Folkhälsomyndigheten har tagit fram den bästa informationstjänst från en myndighet som jag kan minnas. Tjänsten presenterar relevant information om Coronavirusets spridning och effekter, vid rätt tidpunkt på rätt…

How craving attention makes you less creative – Joseph Gordon-Levitt