Idé och genomförande

Vad är planen? Hur skapar vi en bättre framtid för alla?

Jag känner mig som ett objekt

Två sätt att meditera

FÖRST är vi oss själva, SEN organiserar vi