Vad är demokratins styrkor och svagheter, möjligheter och hot? Idag gör jag en SWOT- analys av demokratin. Med hjälp av SWOT, ett planeringshjälpmedel som används friskt i affärsvärlden*, kan du få en bättre bild av demokratins förutsättningar och vad som är viktigt för att stärka den.

Styrkor (demokratins positiva egenskaper)

Svagheter (demokratins negativa egenskaper)

Möjligheter (fördelar som verkligheten erbjuder demokratin)

Hot (nackdelar som verkligheten utsätter demokratin för)

* Jag undviker i allmänhet att koppla ihop politik och företagande men gör ett undantag här för jag tror SWOT kan hjälpa till att tänka produktivt om samhällsfrågor

13 december, 2017 samio.se/824