För att förändra något behöver du två saker, en idé och ett genomförande.

Idé

Klargör vad du vill uppnå.

Genomförande

Du behöver en plan som beskriver de handlingar som tar dig mot målet.

 

7 december, 2017 samio.se/793