På vilka sätt kan vi röra oss mot ett samhälle som vi förstår och som känns klart och hanterbart? Hur tar vi oss ifrån dagens förvirring och frustration?

Vi måste veta vad vi vill, vad vi strävar efter. Och målet är inte en enskild grej, det inbegriper allt möjligt, till exempel öppna processer som vi alla deltar i.

Hur ska vi röra oss mot målen. Idag börjar jag lite försiktigt med några delar som jag tror är viktiga för ett kärleksfullt och fungerande samhällsbygge. Men denna lista ska förstås skrivas av oss alla tillsammans, återkommer med förslag om hur vi kan göra det 🙂

5 december, 2017 samio.se/735