Vi behöver media som hjälper oss att skapa lösningar för stora problem. DIY och Makerspaces i all ära men det finns saker som kräver en annan dynamik, där blicken är riktad mot utmaningar som är större än ett enskilt land eller de största företagen.

Dagens nyhetsförmedling utgår ifrån uppdelningar, i nationer, i raser och religioner. Vi får höra om svält i Sudan och övergrepp i katolska kyrkan. Det är viktiga frågor och om vi inte delade upp saker så skulle livet bli väldigt svårt att leva.

Men uppdelningen styr vår uppmärksamhet mot världen som den ser ut just nu. Vårt tänkande styrs av det som är istället för att ägna sig åt det som kan bli. Vi reagerar istället för att agera. Gränserna hindrar oss från att tänka fritt.

Vi behöver rapportering som inte styrs av sånt som konstant väcker starka känslor eller som följer aktuella nyhetscykler. Det handlar om problem som vi som civilisation kommer jobba med under lång tid och som är viktigare än det mesta som kräver akut hantering.

Ett exempel på vilken sorts information jag tänker på. Vilka åtgärder krävs för att minska de globala kolidioxidutsläppen och få naturens kretslopp att fungera igen? Här är ett utkast (pdf) som en tidigare Greenpeace- chef skrivit med insatser som behövs för att vi ska lösa vår tids stora utmaning:

Trots att var och en av dessa åtgärder är gigantisk ger listan en tydlig avgränsning av problemet och en bättre förståelse för vad som behövs samt att det handlar om konkreta åtgärder.

Informationen presenteras inte som en tidningsartikel eller reportage utan mer som en attgöra- lista. Vi behöver information som hjälper oss att agera, som klargör och benar ut istället för att uppröra och förvirra.

På alla områden där vi människor vill förändra måste vi formulera mål och planera för att nå dem.

 

 

# # # # # #

27 november, 2017 samio.se/530