Förvirring uppstår i kaotiska miljöer med otydliga villkor. Om publicering följer en process som är sluten och svår att förstå blir människor handlingsförlamade.

”The public is no longer uninformed. They are misinformed, and that requires an entirely different editorial focus. When writing for the uninformed, your focus is to report the news, which is what every newspaper is doing today. But when focusing on the misinformed, just reporting the news doesn’t actually solve the public’s needs. Now your focus must be on explaining the news instead.”

/The Increasing Problem With the Misinformed by Thomas Baekdal

Vi behöver klarhet och vi har faktiskt makten att förändra detta.

Förutsättningen är att vi riktar vår uppmärksamhet åt ett annat håll. Vi kan inte fortsätta på samma sätt och förvänta oss ett annat resultat.

Vi kan:

Vi är svaga när vi inte har klart för oss vad vi vill. Men när vi vet vad vi vill och vart vi är på väg så kan inget stoppa oss.

28 november, 2017 samio.se/475