Fotot licensierat för återanvändning enligt Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported License

Världen är en ekologi, ett biologiskt nätverk av livsformer som när varandra.

Internet har öppnat möjligheten för människor att bidra till denna ekologi och skapa nya livsformer. När vi kopplar ihop information, när människor möts och världen integreras så växer inte bara våra system utan all natur och alla nätverk som vi har en koppling till.

Men hur bidrar vi till detta? Vad kan vi göra för att stärka både natur och samhälle?

Återbruk

Du kan ge andra rätten att återanvända dina alster. På webben kan du bifoga en licens till din blogg, dina texter, bilder och filmer.

Om du bygger fysiska föremål som du vill ge andra rätten att återanvända går det såklart bra. Här är exempel på öppen källkod i den fysiska världen

22 november, 2017 samio.se/384