Mänskligheten kopplar just nu ihop sig och lämnar nittonhundratalets Taylorism bakom sig.

På webben söker människor svar. Vi agerar målinriktat.

När vi kopplar ihop dokument, videor och bilder stödjer vi sökandet. Istället för att dela upp och avgränsa världen så kopplar vi ihop, formar och bygger något nytt. På internet deltar vi alla i det nya samhällsbygget. Varje tweet, like och Snap bidrar till vår gemensamma informationsrymd.

Samarbetskultur

Utmaningen är att se och hantera världen som en ekologi, inte som små, separata komponenter, utan som en sammanhängande ekologi av idéer.

Vardagen är fylld av situationer som vi delar upp i mindre bitar och försöker förvara, skilt från allt annat; från att göra- listor, förråd och hushåll till arbetsplatser, umgänge och underhållning.

Orsaken är ofta praktisk, vi behöver separera för att klara av våra komplexa liv. Men det är också ingången till ett synsätt som kvantifierar och hanterar allt som små, meningslösa och livlösa komponenter.

I detta faktum ryms också lösningen; ge tillvaron liv genom att koppla ihop de olika delarna. Arbeta med vår värld som en helhet och fastna inte i kvantifiering och separation. När vi kopplar ihop idéer passar de in i en större helhet som vi alla skapar.

Vår värld är en sammankopplad biologi. Människor känner varandras känslor och tänker varandras tankar. Vi är delar i naturens nätverk och är kopplade till allt levande.

Vi är en samarbetskultur!

En Instagramversion av detta inlägg

21 november, 2017 samio.se/366