När du låter din insida tala blir budskapet autentiskt och intressant.

På webben råder principen ”publicera först, filtrera senare”.

Jag tror att skapande funkar bäst när vi agerar efter samma princip som webben. Låt ditt inre tala först, släpp ur dig dina känslor och tankar utan planering och utan för mycket strukturer. Därefter kan du strukturera och organisera.

# # # # #

20 november, 2017 samio.se/346