Skapande media hjälper oss att bygga. Det är en medieform som utgår ifrån det

  • som kan bli
  • vi vill
  • vi strävar mot

Ambitionen är konstruktiv och syftet är konstruktivt. Mycket av denna medieförmedling görs av entusiaster, bloggare och fritidsexperter.

Rapporteringen integreras ibland med annan media, till exempel mätningar, beroende på om det bidrar till skapandet.

Bildkälla: https://www.flickr.com/photos/rachelyra/6212692918/

Exempel på skapande media:

Men skapande media kan även vara humaniora, till exempel övningar i sociologi som hjälper oss att arbeta i grupp. Det kan vara information som hjälper oss att formulera mål och planera för att nå målen.

Tidigare utförde myndigheter och organisationer mycket av arbetet som skapande media tar över. Förändringen som sker är att människor i ökad utsträckning själva formulerar problemen, utför mätningar och planerar lösningar.