Att samla kvalitet

Ett rikt liv

Vi försöker samla kvalitet.

Vi sätter upp mål.

Vi samlar och räknar.

Vi mäter.

Välja rätt karriärväg

Vi skulle kunna öppna vårt inre för skapandet, ägna oss åt processen och fördjupning.

För samlande och räknande kan aldrig ta oss till kvalitet, bara närvaro kan.

Lämna ett svar