Disciplinåtgärder, försök att kontrollera din tid, att förhala eller skjuta upp är reaktioner på rigid målstyrning och hierarkiskt tänkande. Förhalning är ett problem endast när vi försöker göra det som vårt inre inte vill, beteenden vi egentligen borde undvika. Kroppen skickar tydliga signaler om detta, att vi ägnar oss åt fel sak.

När du låter ditt inre styra är det inte längre nödvändigt att motarbeta dina impulser. Du slutar reflektera i dagar över vad som ska göras, för du vet intuitivt vad som är rätt. Din kropp är med dig, den stelnar inte och stretar emot, den blir mjuk och kanaliserar energi till rätt kroppsdelar.

När du lär dig vad du egentligen vill, vad ditt hjärta säger till dig, börjar din kropp samarbeta och stärka dig. Du känner dig piggare och mer energisk, du känner större intresse och nyfikenhet och du slutar planera i detalj. Du blir så ivrig att du knappt hinner med dig själv. Känslan är befriande.