Vi människor bryr oss om varandra. Vi känner varandras känslor och tänker varandras tankar. Vi upplever världen genom varandra.

Vi tar ansvar för varandra, vi agerar utifrån empati och solidaritet och ställer upp för varandra.

Empati och ansvar är demokratins moraliska grund. Värderingarna är enkla men genomsyrar alla demokratiska idéer och koncept​. Andra värderingar som frihet, jämlikhet och rättvisa har sitt ursprung i empati och ansvar.

Välfärden, folkhemmet och folkrörelserna vilar på denna värdegrund. Vård, omsorg och skola är uttryck för detta​ synsätt.

Empati och ansvar är det demokratiska samhällets moraliska grund.

# # # #

17 oktober, 2017 samio.se/129